Usage Statistics for jbtproperties.com

Summary Period: April 2018
Generated 01-Apr-2018 00:12 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 2
Total Files 2
Total Pages 2
Total Visits 1
Total KBytes 11
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 2
Hits per Day 2 2
Files per Day 2 2
Pages per Day 2 2
Visits per Day 1 1
KBytes per Day 11 11
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 11 100.00%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 2 100.00% 2 2 100.00% 2 2 100.00% 11 11 100.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1 50.00% 1 7.13% /
2 1 50.00% 10 92.87% /stats/

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 50.00% 10 92.87% /stats/
2 1 50.00% 1 7.13% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1 50.00% 1 100.00% /stats/

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2 100.00% 2 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 159.65.43.205

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2 100.00% 2 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 159.65.43.205

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1 50.00% https://beloomut.fin-help.gq/bankovskie/560-ucht-raschetov-po-zaymam.html
2 1 50.00% https://vladikavkaz.nikola-zaim.cf/novostimfo/525-chto-opredelyaet-otnoshenie-sobstvennyh-sredstv-k-zaemnym.html

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1 50.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox
2 1 50.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/

Usage by Country for April 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2 100.00% 2 100.00% 11 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01